مبانی مسئولیت مدنی قراردادی
53 بازدید
ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی