اجاره به شرط تملیک
49 بازدید
محل نشر: شماره 36 مجله علمی ـ پژوهشی «دانشور» تهران سال 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی